Organisatie grenzen

Volgens het handboek CO 2 prestatieladder dient de organisatorische grens voor het bepalen van de CO2 footprint vastgesteld te worden. Uitgangspunt hiervoor is de Holding. De betreffende organisatie onderdelen zijn direct betrokken bij het veroorzaken van de CO 2 emissies en activiteiten die daar mee gemoeid zijn behoren tot de core business. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de grootste energiestromen in alle onderdelen meewegen voor de footprint.

Conform GHG model en de SKAO handleiding is er sprake van optie 2 hetgeen geheel in lijn met het facility begrip uit de ISO 14064 vallen het aanbieden en inkopen tussen delen van een en dezelfde houdermaatschappij of vergelijkbare ondernemingsconstructies (intra company transacties) binnen de organizational boundary van een en hetzelfde hier bedoelde bedrijf.

Onderstaande organisatie onderdelen behoren tot de organisatorische grens of wel de “Organizational boundary”. Zowel Boogaart Almere B.V. alsook Eijkelboom B.V. handelen onder de naam van de beheermaatschappijen De Eijk Groep B.V. De bestuurders komen voort uit 2 holdings te weten: Gesi Holding B.V. en Doorzee B.V. Zij sturen vanuit De Eijk Groep B.V. de werkmaatschappijen aan. Binnen Gesi Holding B.V., Doorzee B.V. en vanuit De Eijk Groep B.V. worden geen activiteiten uitgevoerd welke invloed hebben op de CO 2 uitstoot.

 

Figuur 1 Organogram De Eijk Groep B.V. bedrijven:

Organogram