Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Boogaart Almere Infra Groep B.V. wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en doet dit onder andere door de NEN-ISO 26000 regels in acht te nemen zijn milieu prestaties te verbeteren en onder zoek uit te laten voeren naar de huidige koolstofdioxide uitstoot. Hierin volgen wij de ISO 14064-1/-3 normen.

SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken de ladder betreffende: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d.

Hieronder vindt u alle bijbehorende documentatie, behorende bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

V10 3 en 4 D 1 Initiatief tacide kennis maart 2016

CO2 Bewust Certificaat

Footprint verklaring en verificatie gegevens

CO2 Prestatieladder Trede3

EMP Jaarplan CO2 prestatieladder 2

3.B.2 Document 1 ste tussentijds febr 2015